3 Οκτ 2012

ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΡΙΔΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΜΠΟΥΓΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΡΙΔΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ
ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ

Δωρική Τετράπολη - Κυτίνιον το Δωρικόν

...Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να γίνει κτήμα κάθε Δωριέα και κάθε Έλληνα. Είναι κατάθεση ψυχής του συγγραφέα Γιάννη Μπούγα που μας συγκινεί και μας αναβαπτίζει στα θεία νάματα των υπέροχων προγόνων μας...
Γιώργος Ζιάκας, φιλόλογος