11 Μαρ 2012

Ο Πεζοπορικός Όμιλος Αθήνας στη διαδρομή: Σκαμνός - Λίμνη - Παλαιοχώρι

Στις 4 Μαρτίου με τον Πεζοπορικό Όμιλο Αθήνας περπατήσαμε τη διαδρομή: Σκαμνός - Λίμνη - Παλαιοχώρι. Η επιστροφή στο χωριό έγινε από το δασικό δρόμο που κατεβαίνει στο Μπράλο, το δρόμο των πυλώνων της ΔΕΗ και στη συνέχεια τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στο γήπεδο και στην ΤΕΤΡΑΠΟΛΗ